Biebrza

Brda
Czarna Hańcza
Drawa
Drwęca
Gauja - Łotwa
Gwda
Gołdapa
Krutynia
Lega
Liwa
Łaźna Struga
Łupawa
Łydynia
Narew
Orzyc
Pasłęka
Pisa
Rospuda
Słupia
Wda
Wel
Wkra