Zakajaczeni - Ciechanów                                         fotogalerie ze spływów w latach 1998 - 2007
Wel 1998
Biebrza 2000
Narew 2001
Krutynia 2002
Brda 2002
Czarna Hańcza 2003
 
Drwęca 2003
 
Wel 2003
Rospuda 2003
Pisa 2004
Łaźna Struga 2004
Pasłęka 2004
Drawa 2004
Lega 2005
Jarka + Gołdapa 2005
Słupia 2005
Stara Słupia 2005
Gwda 2005
Wkra 2005
Łydynia 2006
Wkra 2006
Liwa 2006
Gauja 2006
Orzyc 2006
Wda 2007
Łupawa 2007